Hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rota - jeden z najbardziej znanych utworów poetyckich Marii Konopnickiej.Pierwszy raz Rota została opublikowana w 1908 w czasopiśmie Przodownicy. Jest utworem o bardzo dużym znaczeniu dla Polaków. Powstała pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim.

Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z najpopularniejszych polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Pierwszy raz pieśń została publicznie odśpiewana w 1910 podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Połączonymi chórami z całej Polski dyrygował wtedy kompozytor. 

Do 1918 Rota była hymnem polskich harcerzy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była najpoważniejszym kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do hymnu narodowego. Pieśń była również jedną z najpopularniejszych w czasie stanu wojennego w Polsce w latach 80. XX wieku, kiedy to jeden z fragmentów tekstu - Krzyżacka zawierucha zamieniano na - Sowiecka zawierucha.

Rota jest uważana za drugi hymn Polski, ale jest ona również hymnem PSL-u 

Maria Konopnicka - "Rota"


Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy.

Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!


Do krwi ostatniej kropli z żył, Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył, Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg


Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił

Orężny stanie hufiec nasz,, Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!


Nie damy miana Polski zgnieść, Nie pójdziem żywo w trumnę

Na Polski imię, na jej cześć, Podnosi czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk!

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!