POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE.

ZARZĄD POWIATOWY W TARNOWIE.

Polskie Stronnictwo Ludowe możesz też wesprzeć przekazując środki bezpośrednio na

nr konta: 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001.

Tytuł przelewu: "Darowizna - PSL"

UWAGA: 

Wpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby mieszkające w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Można je zrealizować poprzez: przelew z konta osobistego (nie firmowego) czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą. Wpłaty na partię tytułem darowizny nie mogą przekroczyć 31 500 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego. 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa
tel.: 22 620 60 20, faks: 22 654 35 83