Dołącz do Nas.

To takie proste. Wystarczą trzy proste kroki...

1 .


Pobierz i wypełnij deklarację wstąpienia do Polskiego Stronnictwa Ludowego.


Wejdź tutaj:

2. 


Odszukaj koło PSL w swojej gminie. Tutaj dowiesz się, gdzie je znaleźć.


Wejdź tutaj:

3 .


Zgłoś deklarację członkowską do koła PSL w swojej gminie. Tam dowiesz się, co dalej.

Uwaga: 

Członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego może być każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, ukończył 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych oraz podziela nasze wartości. Dołączyć do nas nie mogą członkowie innych organizacji politycznych. Osoby, które do nich należały w przeszłości, muszą najpierw uzyskać zgodę Zarządu Powiatowego PSL.